Kepentingan Pendidikan Kepada Rakyat (Contoh Karangan UPSR)

Bidang pendidikan sememangnya penting kepada rakyat dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020.  Terdapat beberapa kepentingan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat.

Kepentingan pertama bidang pendidikan kepada rakyat ialah dapat melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Dengan wujudnya rakyat yang berilmu, maka kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik. Hal ini kerana mereka yang berpendidikan akan mendapat pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan. Dengan pendapatan yang lumayan, maka rakyat dapat membeli keperluan asas yang lebih baik dan kehidupan mereka akan lebih bahagia. Rakyat yang berilmu pengetahuan juga dapat menjadi pemangkin ke arah pembangunan negara.

Kepentingan pendidikan kepada rakyat yang seterusnya ialah dapat meninggikan lagi mutu pendidikan negara. Jika ramai rakyat yang berilmu pengetahuan, maka sudah tentulah sebahagian daripada mereka akan menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah dan pusat pengajian tinggi. Golongan pendidik ini pasti dapat membimbing generasi muda untuk menjadi rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran. Oleh itu, mutu pendidikan negara akan terus berkembang dan meningkat.

Selain itu, rakyat yang berpendidikan juga dapat memajukan negara. Sejarah telah membuktikan bahawa negara-negara yang maju memiliki rakyat yang berlimu pengetahuan. Contohnya, negara Jepun, Korea Selatan serta Amerika Syarikat. Rakyat yang berilmu pengetahuan ini dapat mencipta benda-benda baru untuk membangunkan negara. Oleh itu, dengan adanya rakyat yang berilmu pengetahuan, maka Malaysia juga pasti menjadi negara maju pada suatu hari nanti.

Di samping itu, pendidikan kepada rakyat membolehkan negara memiliki pemimpin pelapis yang lebih hebat dan cemerlang. Sesungguhnya negara kita amat memerlukan pemimpin-pemimpin yang berilmu pengetahuan dan berwawasan jauh dalam memajukan negara. Hal ini kerana, rakyat Malaysia yang berbilang kaum amat memerlukan pemimpin yang bijak serta dapat diterima oleh semua kaum. Pemimpin yang berilmu pengetahuan ini akan membuat pertimbangan yang lebih rasional dalam melaksanakan sesuatu program yang dirancang. Selain itu, rakyat yang berpengetahuan juga dapat memberikan idea kepada pemimpin negara dalam usaha membangun dan memajukan negara.

Di samping sikap rakyat yang berbudi bahasa, ilmu pengetahuan rakyat juga dapat menaikkan imej negara di mata dunia. Langkah kerajaan menghantar seorang angkasawan negara ke angkasa lepas telah memberikan imej positif tentang taraf pendidikan rakyat Malaysia. Kini terdapat juga rakyat Malaysia yang ditawarkan pekerjaan di luar negara kerana memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Justeru, negara luar memandang tinggi rakyat Malaysia yang berkemahiran dan berpendidikan bekerja di negara mereka. Selain itu, pelabur asing pula melabur di negara kita kerana mereka memandang tinggi taraf pendidikan rakyat di negara kita.

Updated: January 14, 2021 — 7:15 am